Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
10:42 | 31/08/2018 Print   E-mail    

Với việc thực hiện các giải pháp trên, phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững được triển khai đầu tư, cụ thể:

+ Dự án “Phát triển hồ tiêu bền vững tại Việt Nam - Harris Freeman” tại huyện Châu Đức giai đoạn III của Công ty Harris Freeman, với sự tham gia của  442 nông hộ, với diện tích là 500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn SAN.

+ Dự án “Phát triển hồ tiêu bền vững tại huyện Xuyên Mộc” giai đoạn II của Công ty TNHH Gia vị xuất nhập khẩu VinaHarris. Với sự tham gia của 461 nông hộ, với diện tích 450,85 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn SAN, diện tích đã được chứng nhận là 165 ha của 170 hộ.

+ Công ty Olam: Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2013 với diện tích là 100 ha tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Trong niên vụ hồ tiêu 2015-2016, Công ty Olam tiếp tục phát triển nâng diện tích lên 161 ha, với 166 hộ tham gia. Tất cả diện tích của dự án đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn SAN.

+ Công ty Gia vị hồ tiêu Việt Nam: Với diện tích liên kết tiêu thụ là 227 ha tại 2 xã Bàu Chinh và Quảng Thành huyện Châu Đức với 245 hộ tham gia đã chứng nhận đạt tiêu chuẩn SAN.

Các nông hộ khi tham gia dự án ngoài việc được hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật sản xuất hồ tiêu còn được các công ty cam kết thu mua sản phẩm.

+ Cây lúa: Công ty Ngô Đức tiến hành liên kết với nông hộ sản xuất lúa với diện tích 10 ha tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, loại giống 4900 theo hình thức doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thuốc BVTV), nông dân sản xuất theo quy trình của công ty, cuối vụ công ty thu mua 100% lượng sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 1.000-2.000 đồng/kg.

+ Cây chuối: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ xuất nhập khẩu Thiện Thoa đã liên kết với nông hộ sản xuất chuối cho 6 nhóm nông hộ, diện tích 100 ha tại huyện Châu Đức với hình thức Công ty cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, cam kết thu mua hết sản phẩm với giá mua bằng giá thị trường.

+ Cây bắp: Tại huyện Châu Đức đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bắp giống giữa công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam và công ty TNHH Syngenta Việt Nam với một số nông hộ sản xuất bắp, với diện tích 200ha. Công ty cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật, cam kết thu mua sản phẩm của nông hộ với giá 6.000-7.000 đồng/ kg, hiệu quả vượt trội so với trồng bắp và các loại cây hàng năm khác.

+ Thanh long: 30 ha tại huyện Tân Thành tiêu thụ theo hợp đồng xuất khẩu sang Mỹ với giá bán cao hơn giá thị trường.

+ Nông dân ở các xã Phước Tân, Hòa Bình của huyện Xuyên Mộc liên kết với công ty CP Việt Nam sản xuất 200 ha bắp giống cho thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm.

Các xã xây dựng nông thôn mới đã chủ động vận động nhân dân tham gia các dự án nâng cao thu nhập như: Dự án chuyên canh mãng cầu ta, dự án chăn nuôi bò, dự án nuôi trồng thủy sản, dự án mô hình Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản, dự án chuyên canh nhãn xuồng cơm vàng, dự án cải tạo đất và tận thu đá để sản xuất lúa tại các xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Mô hình trồng lúa theo hướng VietGAP với quy mô 0,5 ha/hộ, trồng rau theo hướng VietGAP với quy mô 0,3 ha/hộ và nuôi vịt biển với quy mô 500 con/hộ. Các xã An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước huyện Long Điền đã vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ngắn ngày khác như rau màu, các loại đậu và chuyển đổi nuôi trồng thủy sản nước ngọt cho lợi nhuận kinh tế cao.

Tại huyện Xuyên Mộc: Các xã tiếp tục tổ chức vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng mô hình sản xuất trái cây an toàn theo hướng VietGAP như Nhãn xuồng cơm vàng của Hợp tác xã Nhân Tâm xã Hòa Hiệp; Thanh long ruột trắng, ruột đỏ tại xã Bông Trang, Bưng Riềng. Xây dựng nâng cao tổ sản xuất rau an toàn lên Hợp tác xã sản xuất rau an toàn; chăm sóc vỗ béo bò sinh sản, bò thịt.

Một số giống lúa khi thu hoạch được công ty thu mua với giá cao hơn thị trường từ 1.000-2.000 đồng/kg

 Đối với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng cộng 269 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm cho 5.387 lao động nông thôn trong đó: Thành phố Vũng Tàu có 43 doanh nghiệp; thành phố Bà Rịa có 8 doanh nghiệp; huyện Tân Thành có 12 doanh nghiệp; huyện Châu Đức có 95 doanh nghiệp; huyện Đất Đỏ có 20 doanh nghiệp; huyện Long Điền có 46 doanh nghiệp và huyện Xuyên Mộc có 45 doanh nghiệp.

Về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao theo Đề án số 04-ĐA/TU

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 30 doanh nghiệp xin đầu tư dự án với tổng diện tích đất các nhà đầu tư đề nghị là 2.315 ha trong đó: Huyện Châu Đức có 10 doanh nghiệp đăng ký đầu tư; huyện Tân Thành có 03 doanh nghiệp; huyện Xuyên Mộc có 15 doanh nghiệp và huyện Đất Đỏ có 02 doanh nghiệp đăng ký đầu tư.

Trong tổng số 30 dự án đăng ký đầu tư, đa số các dự án xin đầu tư trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao như bưởi da xanh, cam sành, sầu riêng, nhãn, bơ, chuối và một số loại rau củ quả, dưa lưới và hồ tiêu, có 01 dự án xin đầu tư nuôi trồng thủy hải sản. Tổng mức đầu tư của 30 dự án là 1.516,426 tỷ đồng.

NTM