Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Các Quy định về bảo hiểm trong nông nghiệp
07:56 | 10/06/2018 Print   E-mail    

             Ngày 18/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN). Trong đó quy định mức hỗ trợ tối đa phí BHNN lên tới 90%. Trong đó đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ trong nuôi trồng thủy sản gồm: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại ao nuôi tôm trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cụ thể, các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp (SXNN) nằm trong chính sách hỗ trợ BHNN của Nhà nước sẽ được hưởng mức hỗ trợ như sau: Cá nhân SXNN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 90% phí BHNN; Cá nhân SXNN không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 20% phí BHNN; Tổ chức SXNN có quy mô lớn áp dụng KHCN và quy trình sản xuất tiên tiến, hướng tới nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường: Hỗ trợ tối đa 20% phí BHNN.

Bảo hiểm nông nghiệp sẽ hỗ trợ nếu các đối tượng nằm trong các rủi ro:  Rủi ro thiên tai: Bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại,...thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước (CQNN);  Rủi ro bệnh dịch: Dịch bệnh của động vật, dịch hại thực vật, dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của CQNN.

  Về nguyên tắc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp: Bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn; Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định này trong từng thời kỳ; Chi tiết được đăng tải trên wed: www.tongcucthuysan.gov.vn

 

Nguyễn Bình