Kết Quả Triển khai Kết Quả Triển khai
Trồng Thanh Long ruột đỏ - Mô hình sản xuất hiệu quả cần mở rộng
01:59 | 17/06/2014 Print   E-mail    

          Giống thanh long ruột đỏ “Long Định 1” là một trong giống cây ăn quả mới đưa về trồng trên địa bàn tỉnh BR-VT, hai địa bàn trồng đầu tiên và đến nay đã hình thành những trang trại trồng tập trung đó là huyện Tân Thành và Xuyên Mộc. Về nguồn gốc giống thanh long rột đỏ “Long Định 1” do Viện Cây ăn quả Miền Nam chọn tạo, đây là giống thanh long có đặc điểm khác biệt so với giống thông thường, đó là thịt quả khi chín có màu đỏ, rất ngọt và mát, thích hợp cho người tiêu dùng.

Bà Trần Thị Hiến (CCTT&BVTV) và ông Mai Văn Tiết thăm vườn thanh long ruột đỏ tại xã Bông Trang
Kết quả ghi nhận từ Phòng NN&PTNT các huyện cho biết, diện tích trồng giống “Long Định 1” toàn tỉnh hiện nay khoảng 45,63 ha; Nhìn chung cây thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại BR-VT, sinh trưởng tốt, ra hoa tập trung, tỷ lệ đậu trái cao và chất lượng rất ngon. Tại huyện Xuyên Mộc, giống “Long Định 1” trồng tập trung chủ yếu ở Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Bông Trang, xã Bông Trang.
            Theo ông Mai Văn Tiết, ấp Trang Định, xã Bông Trang chủ nhiệm HTX cho biết: Từ năm 2010 giống thanh long “Long Định 1” được đưa về trồng tại địa phương, lúc đầu chỉ có 2-3 hộ trồng thử, đến nay (4/2014) đã mở rộng ra nhiều hộ trồng, diện tích lên đến 12,5 ha. So với trồng giống thanh long thông thường, chi phí trồng thanh long ruột đỏ cao hơn (chủ yếu khâu chăm sóc và BVTV), tuy nhiên giá bán cao hơn khoảng 1,5 lần và tiêu thụ dễ dàng hơn. Hiện tại, sản phẩm của HTX đang bán cho thương lái và đưa đi tiêu thụ tại Ninh Thuận.    
            Tóm lại, giống thanh long “Long Định 1” là cây ăn quả có nhiều tiềm năng phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Hiện đã có một số mô hình khá thành công và đang tự khẳng định tính hiệu quả nên rất cần được khuyến khích nhân rộng. Trong tương lai, vấn đề phát triển sản xuất cây ăn quả nói chung và cây thanh long nói riêng người sản xuất cần có định hướng cụ thể: Thứ nhất, phải đảm bảo tính ổn định và bền vững; Thứ hai, phải đảm bảo chất lượng tốt và an toàn cho người sử dụng, đây là những tiêu chí hàng đầu để tạo dựng thương hiệu hàng hóa trong thời buổi kinh tế thị trường. Để làm tốt được những vấn đề nêu trên, người sản xuất hạn chế sản xuất nhỏ lẻ, phải liên kết chặt chẽ với nhau dưới hình thức trang trại tập trung hoặc Hợp tác xã để tận dụng sự hỗ trợ tích cực của Nhà Nước. 
                                                        Thanh Sơn

                                                                                 Chi cục TT & BVTV