Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt
10:18 | 06/09/2017 Print   E-mail    

Trước tình hình một số địa phương khu vực phía Nam người dân tự ý đưa tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng) vào nuôi trong vùng nước ngọt và vùng trồng lúa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một số cơ sở tự ý khoan giếng để lấy nước ngầm, dùng muối để nâng cao độ mặn cho ao nuôi tôm, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài làm ảnh hưởng đến cây lúa và các cây trồng xung quanh. Với mục đích đảm bảo phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững, hài hòa giữa các ngành và lĩnh vực cũng như không phá vỡ quy luật tự nhiên. Ngày16 tháng 8 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 6825/BNN-TCTS về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:  

          1. Chỉ đạo, hướng dẫn phát triển nuôi tôm nước lợ đúng theo Quyết định số 5528/QĐ/BNN-TCTS ngày 31/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt quy hoạch nuôi tôm nước lợ  vùng  Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương. 

          2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1171/BNN-TCTS ngày 02/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Đối với những địa phương đã thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, yêu cầu người nuôi sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới. 

          3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm về nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt, nhất là các vi phạm về thực hiện quy hoạch, về bảo vệ môi trường, sử dụng chất cấm, chất không có trong danh mục được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

           4. Tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

 

BT.Xoan Anh