Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Tăng cường kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng trong danh mục cấm sử dụng
10:00 | 05/05/2014 Print   E-mail    

            Thực hiện sự chỉ đạo của công văn số: 739/TCTS-NTTS ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Tổng cục Thủy sản về việc tăng cường kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng.

          Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 772/SNN-TS ngày 24 tháng 04 năm 2014 yêu cầu các đơn vị Chi cục Nuôi trồng Thủy sản, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thanh tra sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thực hiện việc kiểm soát việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng trong danh mục cấm sử dụng.

Các doanh nghiệp, cá nhân không được sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong việc thu mua thủy sản

Theo công văn số số: 739/TCTS-NTTS ngày 04 tháng 04 năm 2014 củaTổng cục Thủy sản thì thị trường Nhật Bản là thị trường nhập khẩu tôm hàng của đầu Việt Nam (chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu tôm của cả nước). Theo thông tin của Bộ Y Tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản, trong tháng 03/2014 Nhật Bản phát hiện Oxytetracyline (OTC) trong 2 lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam.
Trong kế hoạch giám sát của Nhật Bản cho biết mặt hàng tôm của Việt Nam được nhận diện và chỉ định kiểm soát chương trình hàng năm với 2 chất kháng sinh Choloramphenicol ( từ 21/02/2014) và Oxytetracyline (OTC) (từ 27/02/2014). Để hạn chế rủi roc ho sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và các thị trường khác thì các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh xuống địa phương cần phải:
 Các cơ quan chức năng cấp tỉnh:
- Cần phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản; vận động người dân bán tôm nguyên liệu cho thương lái có uy tín, có tư cách pháp nhân và thông qua hợp đồng.
- Phối hợp với các địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tôm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ; việc sử dụng kháng sinh cấm, đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu trên các địa bàn.
- Chủ động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa là thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phố biến các VBQPPL cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản
Đối với địa phương:
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản cho người nuôi thủy sản trên địa bàn, vận động nhân dân thực hiện đúng theo lịch thời vụ thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng mùa vụ 2013 - 2014 nhằm đảm bảo thời gian cải tạo môi trường nuôi thủy sản.
- Khuyến cáo người nuôi tôm thận trọng với các thương lái khi mời chào giá cao mà không yêu cầu kiểm soát kháng sinh và kích cỡ tôm thu hoạch. Tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.
- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn địa phương quản lý và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, không chủ quan, trông chờ việc thanh tra, kiểm tra xử lý của lực lượng cấp tỉnh.
- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tổ chức hội thảo của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, giống thủy sản, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường nuôi thủy sản mà không có cơ sở, địa chỉ rõ ràng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.
- Để cho Ngành Thủy sản nói chung và Nuôi trồng Thủy sản nói riêng pháp triển một cách bền vững, có chỗ đứng trên thi trường trong nước và thế giới thì các cơ quan chức năng, người dân nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, thu mua thủy sản … cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về sử dụng các hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh, chế biến… thủy sản.
                                                                             BT. CC NTTS