Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1 3 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
09:35 | 22/04/2014 Print   E-mail    

           Thực hiện công văn số 1706/TY - DT ngày 15/10/2012 của Cục Thú y về việc hướng dẫn giám sát cúm gia cầm tại chợ; Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

            Chi cục Thú y đã tiến hành lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút cúm H5N1 tại các hộ chăn nuôi thủy cầm, các chợ kinh doanh buôn bán thủy cầm sống, các lò giết mổ thủy cầm trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được cụ thể như sau:
           1. Kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1 3 tháng đầu năm 2014 theo công văn số 1706/TY – DT ngày 15/10/2012 của Cục Thú y:
Thực hiện lấy mẫu 3 tháng đầu năm 2014, tổng cộng 18 mẫu. Đã phát hiện 3 mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1 (chiếm tỷ lệ 16,67 %). Qua truy xuất nguồn gốc, cả 3 mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1 đều có nguồn gốc từ hộ chăn nuôi vịt của ông Hoàng Văn Thanh xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.
             2. Kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1 theo Quyết định số 177/ QĐ - UBND ngày 21/01/2014 và Quyết định số 371/QĐ – UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
            Trong tháng 3 năm 2014, đã thực hiện lấy 142 mẫu. Đã phát hiện 4 mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1 (chiếm tỷ lệ 2,82%). Qua truy xuất nguồn gốc, cả 4 mẫu có kết quả dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1 có nguồn gốc từ các hộ chăn nuôi xã Tam Phước, huyện Long Điền (hộ ông bà Dương Văn Nhung, Nguyễn Văn Minh, Châu Thị Bảy).
            Trước tình hình dịch cúm gia cầm có nguy cơ phát sinh và lây lan trên diện rộng, Chi cục Thú y đã chỉ đạo Trưởng các trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông, Trưởng trạm Thú y huyện Đất Đỏ, Long Điền phối hợp với phòng nông nghiệp & PTNT thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch cấp bách như giám sát chặt chẽ tất cả gia cầm, thủy cầm nhập vào tỉnh; Thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, giết mổ, nơi nuôi nhốt gia cầm, thủy cầm; Yêu cầu chủ hộ chăn nuôi thực hiện nuôi nhốt, không cho vịt chạy đồng; Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn để xử lý kịp thời khi dịch xảy ra./.
                                                                                  Trần Đức Quân – Chi cục Thú y