Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Xã Hòa Long tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
03:50 | 15/04/2014 Print   E-mail    

          Ngay sau khi đề án xây dựng nông thôn mới của xã Hòa Long được UBND TP. Bà Rịa phê duyệt theo quyết định số 2991/QĐ-UBND, ngày 29/8/2011 và Nghị quyết số 08/NQ/ĐU, ngày 9/9/2011 của Đảng ủy; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã triển khai và phân công trách nhiệm từng thành viên thực hiện các tiêu chí trong đề án xây dựng nông thôn mới và phô tô đề án gởi đến các thành viên ban quản lý, cấp ủy, Ban điều hành và 101 tổ địa bàn dân cư các ấp để triên khai nhằm tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong các tổ địa bàn dân cư các ấp và toàn xã.

Bên cạnh đó đài truyền thanh đã viết và tuyên truyền 562 bài tin về đăng ký sử dụng nước sạch, hợp đồng đổ rác, tuyên truyền người tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân và nhân dân hiến đất đai, hoa màu cây trái, vật kiến trúc để mở đường giao thông nông thôn và xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ở cộng đồng dân cư. Kết quả tuyên truyền có 876 giờ, gồm 3.925 lượt truyền thanh.
Ngoài ra, địa phương đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép những chủ trương, chính sách về Chương trình xây dựng nông thôn mới trong các buổi triển khai Nghị quyết Đảng bộ xã đến tất cả nhân dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới, kết quả đến nay đã triển khai 52 cụm dân cư có 3.348 hộ/3.396 hộ, đạt 98,52% và cấp phát 200 tờ rơi và 120 quyển tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới cho các đoàn thể, ban điều hành và tổ địa bàn dân cư các ấp. Với sự linh hoạt, nhạy bén và những kinh nghiệm, địa phương đã thành lập tổ vận động của xã và mỗi ấp đều có tổ vận động, trực tiếp xuống từng hộ gia đình không đồng ý hiến đất đai để vận động và giải thích cho nhân dân hiểu việc xây dựng nông thôn mới sẽ làm thay đổi bộ mặt của xã trong nay mai. Vì thế nhân dân đã tham gia cùng với địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới, tự nguyện tham gia các phong trào như: hiến đất để làm đường, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Với phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phải thường xuyên đổi mới, sâu sát với địa bàn, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tăng cường công tác tổ chức khuyến nông – khuyến ngư, tập huấn khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ Hợp tác xã hoạt động, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn của xã, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, nên người dân rất phấn khởi trong việc xây dựng nông thôn mới.
Qua công tác tuyên truyền vận động, nhìn chung cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó nhân dân sẵng sàng tiếp tục hiến đất đai, hoa màu cây trái, vật kiến trúc không đền bù, để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đường bê tông xi măng và các hạng mục công trình xây dựng cơ bản khác…chung sức xây dựng thành công mô hình xã nông thôn mới tại địa phương./.
                                                                                                                                    NTM