Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Kết luận cuộc họp giao ban quý 1 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
03:41 | 15/04/2014 Print   E-mail    

             Ngày 07/4/2014, đồng chí Lê Tuấn Quốc – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban Quý I/2014. Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong Quý I/2014. Cụ thể như sau:

- Trong quý I/2014, tình hình sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản ổn định, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 4,34% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch năm 4,12%), trong đó: ngành trồng trọt tăng 3,71% (chỉ tiêu kế hoạch năm 3,47%); ngành chăn nuôi tăng 5,36% (chỉ tiêu kế hoạch năm 5,5%) do tình hình dịch bệnh cúm gia cầm diễn biến phức tạp, tiêu thụ không thuận lợi, giá giảm.
- Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 4,83% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch năm 4,82%), trong đó: khai thác thủy sản tăng 4,73% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch năm 4,71%); nuôi trồng thủy sản tăng 5,9% (chỉ tiêu kế hoạch năm 5,66%).
- Ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 1,7% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch năm 1,69%).
- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, cũng như phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được thực hiện tương đối tốt. Trong quý I/2014, đã xảy ra dịch cúm gia cầm nhưng đã được phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng, chống kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 nên được quan tâm chỉ đạo, các đơn vị đã tăng cường và duy trì thực hiện thường xuyên.
Cũng trong cuộc họp giao ban Quý I/2014, Sở Nông nghiệp cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm trong Quý II/2014 như sau:
-            Chi cục Thú y tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch LMLM gia súc, gia cầm, heo tai xanh, tập trung thực hiện công tác phòng chống dập dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác kiềm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, chốt giao thông ra vào tỉnh để đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
-            Chi cục kiểm lâm phối hợp với các Ban quan lý rừng, các địa phương tăng cường thực hiện tốt công tác PCCC Rừng mùa khô 2013-2014 trên địa bàn tỉnh.
-            Chi cục Trồng trọt và BVTV chỉ đạo tiếp tục thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2013-2014, thường xuyên thăm đồng, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng.
-            Trung tâm Quản lý khai thác Công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý nguồn nước các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt, tưới phục vụ cho sản xuất Đông Xuân 2-13-2014, không để thiếu vào cuối vụ. Đồng thời, cân đối nguồn nước còn lại sau vụ Đông Xuân đề ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2014.
-            Chi cục Nuôi trồng thủy sản tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện điều tiết nước hồ Sông Ray để lấy nước mặn cho các vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực Phước Thuận.
                                                                                                                   VPS.