Dự Án Thử Nghiệm Dự Án Thử Nghiệm
Thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc máy HF VX- 1700 trên tần số 8006 kHz
08:47 | 21/04/2015 Print   E-mail    

          Nhằm đáp ứng các yêu cầu thông tin của ngành Thuỷ sản nói chung và quản lý hoạt động tàu cá trên các vùng biển xa, vừa qua, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Tỉnh BRVT đã gửi thông báo đến các chủ tàu cá có lắp máy HF VX-1700 đăng ký hoạt động với trạm bờ của Chi cục về việc đề nghị tàu cá hoạt động thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc máy HF VX-1700  trên kênh tần số 8006 kHz.

           Theo kết quả kiểm soát của Cục Tần số vô tuyến điện, Chi cục đang sử dụng các tần số không được quy hoạch cho mục đích liên lạc với phương tiện nghề cá.

            Trên cơ sở đề nghị của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại cuộc họp ngày 12/11/2014 và dựa vào tần số thực tế mà các Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang sử dụng, Cục tần số vô tuyến điện đồng ý ấn định một số kênh tần số dành riêng cho các đài bờ của các Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để thu nhận tín hiệu vị trí của tàu cá, đảm bảo tuân thủ các quy hoạch tần số vô tuyến điện hiện hành.

Máy VX -1700 Tiếp nhận các thông tin của đài tàu cá tại trạm bờ đang thử nghiệm trên tần số 8006 kHz  của  Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
           Để thực hiện theo yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện về việc ngừng sử dụng tần số không đúng theo quy hoạch, để thông tin liên lạc với phương tiện nghề cá, tránh làm ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin khác nhằm mục đích Cục tần số vô tuyến điện sẽ ấn định tần số dành riêng cho trạm bờ của các Chi cục để thu nhận tín hiệu vị trí tàu cá đang hoạt động trên biển.

            Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đề nghị các chủ tàu cá lắp máy HF VX-1700 Thông báo cho các thuyền trưởng tàu cá khi hoạt động trên biển hàng ngày phải báo cáo vị trí tàu cá về trạm bờ trên tần số thử nghiệm là 8006 kHz từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 31/5/2015,. Trường hợp khi báo vị trí tàu cá hoạt động trên biển về trạm bờ trên tần số thử nghiệm là 8006 kHz không được thì chuyển qua tần số tàu cá đã sử dụng trước đây là 8706kHz để báo cáo vị trí.

            Sau quá trình thử nghiệm sử dụng tần số 8006 kHz đề nghị các chủ tàu có nội dung phản hồi kết quả thử nghiệm về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

           Tính đến nay trên địa bàn tỉnh BRVT đã lắp đặt được 80 máy thông tin liên lạc VX-1700 cho các tàu cá đánh bắt xa bờ.Dự án quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh, sử dụng thiết bị liên lạc tầm xa đang được triển khai được xem là phương tiện giúp ngư dân bám biển lâu dài.

          Việc áp dụng công nghệ cao để theo dõi quản lý và ứng cứu các tàu cá là giải pháp tất yếu nhằm bảo đảm cho hoạt động tàu cá khai thác thủy sản an toàn và hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc./

                                 Nguyễn Đức Hùng - CCKT&BVNLTS