Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
hỏi về đóng góp quỹ thiên tai

cho tôi hỏi về việc đóng quỹ thiên tai tại địa phương của người dân như thế nào.

Xin cảm ơn

Người gửi: Văn Lương Ngày gửi: 09:02 | 18/02/2019
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Theo quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ có quy định:Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định cảu pháp luật về lao động đóng góp như sau:

a. Cán bộ, công chức, viên chức tron cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mước lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

b. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

c. Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

Xin cảm ơn

09:02 | 18/02/2019