Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
hỏi về cách nuôi vịt xiêm

Tôi có nuôi đàn ngan để sinh sản. Vậy xin hỏi là tôi cần tách đàn ra sao và trong một đàn bao nhiêu trống mái thì vừa?

Người gửi: Huế Thương Ngày gửi: 02:10 | 03/10/2017
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

       Tỷ lệ nuôi trống mái trong đàn ngan đẻ: Nuôi từ nhỏ đến tuần thứ 20 là có thể ghép trống mái theo tỷ lệ 1 trống với 5 hoặc 6 con mái. Nên ngăn thành nhiều đàn theo tỉ lệ đã nêu.

      Có thể nuôi tách riêng trống mái, lượng thức ăn của 1 con ngan trống cao hơn 15-20% so với ngan mái.

        Xin cảm ơn

02:10 | 03/10/2017

Câu hỏi khác cùng chuyên mục