Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
Hoi ve vung qui hoach trong cay bong vai

 Toi muon biet ve vung qui hoach trong cay bong vai cung nhu mo hinh hien co tren dia ban tinh de tham quan hoc hoi. Va chinh sach cua tinh ve phat trien cay bong vai hien nay nhu the nao. Toi xin chan thanh cam on!

Người gửi: Mai Viet Hoang Ngày gửi: 04:10 | 26/10/2015
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Hiện nay sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh không có trồng cây bông vải. Mặt khác theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBNd tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp tỉnh BR-VT đến năm 2020 thì không quy hoạch cây bông vải.

09:10 | 29/10/2015

Câu hỏi khác cùng chuyên mục