Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
chọn tạo giống

 câu hỏi: trong chọn tạo giống lúa mới bằng phương pháp lai đơn với cha mẹ thuần, việc chọn tạo ở thế hệ nào là quan trọng nhất? vì sao? xin cảm ơn....

Người gửi: phạm thanh sang Ngày gửi: 09:01 | 08/01/2015
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Trong sản xuất hiện nay nông dân thường sử dụng 02 loại giống:

Giống lúa lai và giống lúa thuần.

Đối với lúa lai: Lai giữa cha mẹ thuần bằng phương pháp lai đơn để chọn tạo ra thế hệ lai F1 và F1 được dùng làm giống lúa lai phục vụ sản xuất.

Đối với lúa thuần: có thể lai bằng phương pháp lai dơn giữa cha mẹ tuần để tạo ra thế hệ F1 có ưu thế lai cao nhất.

Do cây lúa là cây tự thụ, nếu dùng con lai F1 làm giống để tiếp tục sản xuất và chọn lọc các tính trạng theo yêu cầu thì cần khoảng 6-7 thế hệ mới chọn ra được giống lúa phục vụ sản xuất vì cần 6-7 thế hệ con lai mới ổn định về các đặc tính di truyền,

01:01 | 26/01/2015

Câu hỏi khác cùng chuyên mục