Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
Xin cấp đất phát triên Farm chuối xuất khẩu

 Tôi muốn hỏi về nội dụng đề án 04-TU 28.07.17 của Tỉnh về phát triển các khu NNUDCNC:

1. Thời hạn hiệu lực của Đề ánh này đến khi nào?

2. Đơn vị chúng tôi đang sản xuất chuối Nam Mỹ xuất khẩu - áp dụng CNNC, nay chúng tôi muốn xin Tỉnh hỗ trợ về mở rộng diện tích đất của mô hình này thì cần làm những thủ tục gì?

3. Xin thông tin liên hệ phòng ban quản lý trực tiếp về Đề án này - Chúng tôi đã tìm trên trang của Sở nhưng ko có hồ sơ mẫu hay giấy tờ gì cả.

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Tony Ngày gửi: 07:07 | 15/07/2019
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp đang triển khai thực hiện.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phòng Nghiệp vụ tổng hợp.

Điện thoại: 02543 824764, Fax: 02543 731193.

Xin cảm ơn

02:07 | 16/07/2019

Câu hỏi khác cùng chuyên mục