Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
Ứng phó sự cố tràn dầu

 Tôi làm kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong quá trình thi công xay dựng cảng Gemalink Cái mép thì cần liên hệ với phòng nghiệp vụ nào?

Người gửi: Nguyễn Lệnh Công Ngày gửi: 08:02 | 26/02/2019
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Nếu bạn muốn phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bạn vui lòng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn chi tiết.

Số điện thoại: 02543 829891, 02543 828999

Fax: 02543 3731193, 02543 828999.

Xin cảm ơn

02:03 | 21/03/2019

Câu hỏi khác cùng chuyên mục