Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
hỏi về quản lý chế biến hải sản

Cho biết những thuận lợi và khó khăn trong việc quản lý các cơ sở chế biến hải trên địa bàn tỉnh.

Người gửi: Tâm Nguyễn Ngày gửi: 08:06 | 25/06/2018
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Về khó khăn trong việc quản lý các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh đó là hầu hết 419 cơ sở chế biến hải sản đều nằm rải rác tại các địa phương, không tập trung một khu, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát về mặt môi trường.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Xin cảm ơn

Tài liệu đính kèm
  Quan ly cac co so che bien thuy san

08:06 | 25/06/2018

Câu hỏi khác cùng chuyên mục