Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
GIAM SAT DU LUONG VUNG NUOI CA RO PHI-LOC AN

Kính gửi Sở NNPTNT VỦNG TÀU!

Chi cục thủy sản

Cho tôi hỏi vùng nuôi cá rô phi Lộc An BRVT, hiện tại có nằm trong chương trình giám sát dư lượng kháng sinh, kim lọai nặng không?

Tôi theo dõi trên trang web NAFIQAD thì chưa đưa vùng nuôi này vào, vậy năm 2018 Sở và chi cục có đưa chương trình này vào giám sát ko.Nếu không đưa thì doanh nghiệp có đề cử cho Sở và chi cục giám sát không?

Mục đích để doanh nghiệp có thể mua từ vùng nuôi an tòan này.

Trân trọng

Người gửi: Long Ngày gửi: 03:10 | 19/10/2017
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

để biết được thông tin chi tiết về nội dung bạn muốn biết, ban có thể liên hệ đến chi cục thủy sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: đường Trần Xuân Độ, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, BRVT.

Điện thoại: 0254 3717137, Fax: 0254 317162.

Xin cảm ơn.

08:10 | 23/10/2017

Câu hỏi khác cùng chuyên mục