GIÁ CẢ NÔNG SẢN GIÁ CẢ NÔNG SẢN

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT (đồng)   Mức giá   Kỳ báo cáo 30/5     Kỳ báo cáo 30/6   I Lương...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách  ĐVT (đồng)  Mức giá  Kỳ báo cáo 26/4   Kỳ...

Đọc tiếp »

  Stt Mặt hàng và quy cách  ĐVT  Mức giá  Kỳ báo cáo 26/3   Kỳ báo cáo 26/4  ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách  ĐVT   Mức giá  Kỳ báo cáo 25/02   Kỳ báo cáo 25/3  ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT   Mức giá  Kỳ báo cáo 25/01     Kỳ báo cáo 25/02  ...

Đọc tiếp »