GIÁ CẢ NÔNG SẢN GIÁ CẢ NÔNG SẢN

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT   Mức giá   Kỳ báo cáo 20/11     Kỳ báo cáo 05/12   ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT   Mức giá   Kỳ báo cáo 5/11     Kỳ báo cáo 20/11   I GIÁ BÁN LẺ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách  ĐVT  Mức giá  Kỳ báo cáo 8/9   Kỳ báo cáo 10/10  I...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách  ĐVT  Mức giá   Kỳ báo cáo 20/8   Kỳ báo cáo 8/9  I ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách  ĐVT  Mức giá  Kỳ báo cáo 20/07   Kỳ báo cáo 10/08  I GIÁ BÁN LẺ    ...

Đọc tiếp »