GIÁ CẢ NÔNG SẢN GIÁ CẢ NÔNG SẢN

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT (đồng)   Mức giá   Kỳ báo cáo 28/02     Kỳ báo cáo ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT (đồng)   Mức giá   Kỳ báo cáo 30/01     Kỳ báo cáo 28/02...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT (đồng)   Mức giá   Kỳ báo cáo 31/12     Kỳ báo cáo ...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT (đồng)   Mức giá   Kỳ báo cáo 30/11     Kỳ báo cáo 30/12   I LƯƠNG...

Đọc tiếp »

  STT Mặt hàng và quy cách   ĐVT (đồng)   Mức giá   Kỳ báo cáo 30/10     Kỳ báo cáo...

Đọc tiếp »