LÚA LÚA
Web Content Image

Bảo hộ giống cây trồng (BHGCT) là một dạng sở hữu trí tuệ có những nét đặc thù riêng so với các dạng sở hữu trí tuệ khác do cây trồng là một cơ thể sống, có sự biến đổi trong quá trình tồn tại.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm giảm áp lực nguồn nước tưới trong vụ Đông Xuân, đồng thời hạn chế nguồn sâu bệnh gây hại cho cây trồng trên cùng một diện tích sản xuất, trong vụ Đông Xuân 2014-2015, Trung tâm khuyến nông -...

Đọc tiếp »