Cây Trồng Khác Cây Trồng Khác
tham quan học tập kinh mô hình “trồng cây mãng cầu sử dụng hệ thống tưới tự động"
09:05 | 14/09/2016 Print   E-mail    

Ngày 7/9/2016, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh BRVT tổ chức đoàn tham quan học tập kinh mô hình “trồng cây mãng cầu sử dụng hệ thống tưới tự động” năm 2016.

Đoàn tham quan có 29 người, là bà con nông dân hiện đang trồng mãng cầu và  bàn con có nhu cầu trồng mãng cầu của các xã: Long Tân, Phước Long Thọ và thị trấn Đất Đỏ.

Đến tham quan mô hình trồng cây mãng cầu của Ông Trần Văn Châu, ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, bà con nông dân trong đoàn được cán bộ kỹ thuật và chủ nhà vườn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mãng cầu, kỹ thuật tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu bệnh,…Đặc biệt là mô hình có sử dụng hệ thống tưới tự động, đây là một ứng dụng mà đa số bà con nông dân hiện đang rất quan tâm, bởi mô hình trồng mãng cầu sử dụng hệ thống tưới tự động sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho bà con nông dân như giảm chi phí công lao động, tiết kiệm chi phí phân bón, cải thiện môi trường của cây giúp tăng năng suất và chất lượng mãng cầu thương phẩm.

Chủ nhà vườn đang chia sẽ kinh nghiệm cùng bà con nông dân

Chủ mô hình chia sẻ thêm, “với cách bón phân thông thường hao hụt phân bón là rất lớn do phân bị rửa trôi, bay hơi… Còn nếu hòa phân và bón thông qua hệ thống tưới sẽ hạn chế được vấn đề rửa trôi, bay hơi đồng thời sẽ giúp cây hấp thụ phân dễ dàng và hiệu quả hơn. Về đất đai việc tưới nước và bón phân thông qua hệ thống tưới còn giúp đất tơi xốp, kết cấu đất không bị phá vỡ do áp lực tưới phun thông thường gây ra. Từ đó năng suất cây mãng cầu cũng gia tăng”.

Qua chuyến tham quan giúp bà con nông dân có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong việc trồng và chăm sóc cây mãng cầu để áp dụng vào trong sản xuất giúp nâng cao thu nhập nông hộ.

                                                                                 BV-TTKNKN